toonentekst
01 aug. 2017

Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden

Deskundigen waarschuwen voor criminele infiltratie van raadsfracties bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Politieke partijen moeten alert zijn, vinden zij.
 

Maar liefst 30.000 liter chemicaliën had de penningmeester van het CDA op zijn erf in de Brabantse gemeente Heeze-Leende staan. Aceton en zoutzuur, bedoeld voor de productie van amfetamine en xtc.

Burgemeester Paul Verhoeven bekeek het met eigen ogen na de ontdekking in februari. Hij schrok: dit was een „gelikt drugslab”. Op het erf stonden ook spullen voor een hennepkwekerij. In 2012 was bij de CDA’er al eens een hennepkwekerij gevonden – na een brand. Toen mocht de man aanblijven. Dit keer stuurde de plaatselijke afdeling van het CDA haar gearresteerde penningmeester weg en vroeg bij het landelijk partijbureau zijn royement als CDA-lid aan. De burgemeester sloot het erf voor zes maanden.

Een voorbeeld van ‘ondermijning’ van het lokale bestuur? Ja, de situatie heeft er alle kenmerken van, zegt voorzitter Mark den Boer van Raadslid.nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Op het erf van de CDA-penningmeester in Noord-Brabant raakten ‘onderwereld’ en bestuurlijke ‘bovenwereld’ elkaar. Nee, zegt burgemeester Verhoeven - zelf geen CDA’er: die conclusie gaat te snel. In afwachting van de rechtszaak zegt hij: „Ik weet echt niet of de bewoners hiervan wisten.”

Ondermijning of niet, waakzaamheid voor criminele infiltratie van de lokale politiek is geboden. Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, waarschuwt dat criminelen de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zouden kunnen aangrijpen in een poging hun invloed te vergroten op het lokale bestuur. Cornielje is niet de enige die zich zorgen maakt. „Dit is hét moment om hier aandacht voor te vragen”, zegt Den Boer van Raadslid.nu, tevens CDA-raadslid in de Zuid-Hollandse gemeente Molenwaard. Lokale partijen en afdelingen van landelijke partijen staan op het punt hun kandidatenlijsten samen te stellen.
 
Hoe reëel is het gevaar?
Ondermijnende criminaliteit trekt de afgelopen jaren in toenemende mate de aandacht. Met name in Brabant waarschuwden bestuurders en deskundigen de afgelopen maanden dat de onderwereld zo sterk en invloedrijk is dat de bovenwereld er niet goed meer door dreigt te kunnen functioneren; het vertrouwen in de openbare orde wordt geschaad. Onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat de wietindustrie in Tilburg veel groter is dan bekend uit de criminaliteitscijfers.

Criminelen hebben belang bij informatie die in het lokale bestuur rondgaat: vertrouwelijke informatie over bestemmingsplannen, vergunningen, de aanpak van hennepteelt of motorbendes. Niet alleen wethouders, maar ook raadsleden hebben een informatievoorsprong die interessant kan zijn voor criminelen. Ze hoeven niet per se zelf de gemeenteraad in om toegang te krijgen tot informatie. Het kan al genoeg zijn nauwe banden te onderhouden met een lokale politicus. Die contacten kunnen zich geheel afspelen in de verborgenheid van het sociale verkeer – en als er al vermoedens zijn, zijn die moeilijk hard te maken.

Bij de Gelderse commissaris staat het probleem van ondermijning „al jaren” op de agenda, zegt Cornielje. „Colleges en gemeenteraden zeggen vaak dat het bij hen niet voorkomt”, is zijn ervaring. „Maar als je het eenmaal hebt uitgelegd, sluiten ze niet uit dat het ook in hun gemeente gebeurt.” Leegstaande agrarische bedrijven die dienst doen als illegaal drugslab of hennepkwekerij. Vakantieparken die worden bevolkt door criminelen en prostituees. Politici die worden bedreigd, motorbendes als broeinesten van criminaliteit, straten vol kapperszaken, garagebedrijven of belwinkels waar zelden iemand komt. „Dan weet je dat er geld wordt witgewassen”, zegt Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de G32, waarin 38 grote en middelgrote gemeenten zijn verenigd. De gemeenten vragen 150 miljoen euro extra in hun strijd tegen criminele organisaties.

Harde cijfers over infiltratie van criminelen in de politiek zijn er niet. In 2015 schreven minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer dat „in enkele gevallen” sprake is van politieke ambtsdragers of ambtenaren die, vrijwillig of onder druk (chantage), diensten verlenen aan criminelen.

Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de hogeschool Avans en hoogleraar aan de Open Universiteit, zegt recent met een aantal burgemeesters te hebben gesproken die onafhankelijk van elkaar zeiden dat ze bepaalde raadsleden en een enkele wethouder niet vertrouwen. „Ze ervaren een probleem met het verstrekken van vertrouwelijk informatie, bijvoorbeeld over georganiseerde misdaad, omdat ze denken dat de informatie niet vertrouwelijk blijft, en dan niet vanwege loslippigheid. Als ze hun twijfels bespreken in het driehoeksoverleg met politie en justitie, blijkt dat die vanuit hun inlichtingenpositie deze mensen soms in beeld hebben, bijvoorbeeld omdat ze contacten hebben met motorclubs, woonwagencentra of drugshandelaren. Het gaat vaak om ‘zachte’ informatie. Die personen zijn (nog) geen verdachten. Het enige wat de politie dan tegen zo’n burgemeester kan zeggen: ‘Ik zou voorzichtig zijn’.” Op welke schaal dit soort zaken zich voordoet, is niet bekend. Kolthoff: „We weten meer niet dan wel.”

Kolthoff vermoedt wel dat de onderwereld steeds meer verweven raakt met de lokale politiek. „De criminele wereld heeft zich snel geprofessionaliseerd, heeft zich verhard (met geweld) en heeft meer macht gekregen. Het ligt voor de hand dat ze proberen meer invloed te krijgen. Er zijn signalen dat ze dat via gemeenteraden proberen te doen. In de gemeenteraad komen, betekent vooraan zitten.”

Of er daadwerkelijk sprake is van een toename van de belangstelling van criminelen voor de lokale politiek, die conclusie durft oud-burgemeester Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), niet aan. Ondermijning is van alle tijden, zegt hij. „Belangrijk is dat steeds meer mensen zeggen: ‘Wij vinden het niet langer normaal dat politici worden bedreigd en geïntimideerd’.”
 
Kwade bedoelingen
Den Boer van Raadslid.nu ziet een gevaar in de tanende belangstelling voor het raadslidmaatschap, onder meer vanwege het afnemend aanzien en de geringe vergoeding. „Dat maakt het voor mensen met kwade bedoelingen gemakkelijker om op de lijst te komen”, zegt hij. De Gelderse commissaris Cornielje verwacht dat criminelen zelf niet zo snel in de raad gaan zitten, eerder dat ze daar stromannen of -vrouwen voor gebruiken.
 
Doorvragen
Wat kunnen partijen en het lokale bestuur doen? Begin dit jaar bracht het ministerie van Binnenlandse Zaken een handreiking uit om kandidaat-raadsleden te screenen: de Handreiking integriteitstoetsing. Daarin staat dat kandidaten moet worden gevraagd naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), hun beroep en nevenfuncties en het beroep en nevenfuncties van hun partners, naar hun (financiële) belangen en arbeidsconflicten. De handreiking adviseert referenties op te vragen en te zoeken naar controversiële tweets, foto’s en berichten op het internet. Er staat bijvoorbeeld: „Beoordeel of het handelen overeenkomt met real life.”

Hoogleraar Kolthoff heeft de indruk dat de handreiking nauwelijks bekend is. Vooral lokale partijen, zonder ‘kader’ of landelijke partijstructuur, zijn lastig te bereiken, en kunnen niet terugvallen op expertise van de landelijke partij, meent hij.

Kolthoff adviseert lokale partijen verder te gaan dan een formele vragenlijst: wees alert, verdiep je in ondermijning, praat met kandidaten over hun financiële situatie, hun huwelijk, over alles wat hen kwetsbaar maakt. Ook Cornielje spoort aan tot actie: „Screening begint bij mensen en hun achtergronden kennen – doorvragen. Een VOG alleen is geen garantie.”

Wat te denken van mensen met een stafblad die een eigen partij beginnen? „Niemand die ze tegenhoudt”, zegt CCV-directeur Van den Brink. Hij pleit voor het ontnemen van het passief kiesrecht, het recht om te worden gekozen tot volksvertegenwoordiger, voor mensen die een gevangenisstraf van bijvoorbeeld vier jaar of langer hebben gekregen.
 
 

Downloads
Download hier artikel NRC Handelsblad
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'