toonentekst
08 mei 2018

Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan

Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
Agenten aan de deur bij een van de caravans in Epe.   Annette Toonen

In de strijd tegen verloederde vakantieparken op de Veluwe treedt de gemeente Epe op tegen park De Beekhorst. Binnenkort treffen partijen elkaar voor de rechter. ,,Heus, het is hier geen Fort Oranje.’’


Epe. Wasgoed wappert aan de lijn. In een plastic kweekbak staan plantjes te ontkiemen, om ze later in de tuin te poten. Jannie Hogeboom (75) opent de deur van haar stacaravan. Echtgenoot Lammert (78) komt ook aangelopen, afwaskwast in de ene hand, schuim op de andere. Sinds 1992 zijn ze eigenaar van dit chalet op De Beekhorst in Epe, een vakantiepark dat te boek staat als een ,,crimineel broeinest’’.

,,Ja, erg, hè’’, zegt Jannie. Ze nodigt uit om binnen te komen. ,,Als wij vertellen dat we op De Beekhorst zitten, reageren mensen: ‘O, God, zitten jullie dáár!’’’ Dat het hier crimineel zou zijn, is onzin. Overal gebeurt wel eens wat.’’

Volgens de gemeente Epe is op chaletpark De Beekhorst, grenzend aan bos en heide, sprake van illegale huisvesting van Poolse en Roemeense arbeiders. Bij een controle in 2016 zijn wapens, munitie en een illegale drankstokerij gevonden. Er werden vijf arrestaties verricht. In november sloot burgemeester Hans van der Hoeven (VVD) een van de chalets voor een half jaar omdat er de drug ghb was aangetroffen.

De gemeente Epe wil met de aanpak van dit park een voorbeeld stellen. ,,We willen het signaal afgeven aan andere parken, dit tolereren wij niet’’, citeerde dagblad de Stentor een jurist van de gemeente. Parkeigenaar Bert van Zuuk (68) voelt zich oneerlijk behandeld: ,,Wij worden naar de knoppen geholpen.’’

Parken zoals De Beekhorst zijn er meer, op de Veluwe en in andere delen van het land. Op de Veluwe zijn grofweg 50 tot 75 van de 500 vakantieparken in de loop van de jaren afgegleden, volgens Vitale Vakantieparken, een project ter verbetering van recreatieterreinen op de Noord-Veluwe. Op deze parken is de plaats van vakantiegangers ingenomen door gescheiden mannen en vrouwen, (ex-)criminelen, arbeidsmigranten, mensen die uit hun huis zijn gezet of nergens een betaalbare woning kunnen vinden. Er is sprake van criminaliteit en overlast.

Dat op de Veluwe veel verouderde parken te vinden zijn, is historisch te verklaren, meent Rob van den Hazel, programmaleider Vitale Vakantieparken. ,,De Veluwe is een mooi gebied. Toen het toerisme begin vorige eeuw opkwam, was dit een van de eerste, echte vakantiegebieden van Nederland.’’

Volgens Mieke Dings, die de geschiedenis van vakantieparken onderzocht, is tot in de jaren 90 de aanleg van parken in Nederland gestimuleerd, terwijl de markt verzadigd was. De overheid heeft zo zelf bijgedragen aan de problemen, constateert zij. Nieuwe parken drukten verouderde parken uit de markt. Op zoek naar andere inkomsten, besloten sommige eigenaren hun accommodatie te verhuren of te verkopen aan mensen die er zijn gaan wonen. Programmaleider Van den Hazel: ,,Het mocht niet, maar niemand lette erop.’’

Nu wel. In elk geval op De Beekhorst. Twee tot drie keer per week loopt er een controleur rond, vertellen eigenaar Van Zuuk en zijn zoon Michael (29). ,,Kan maar zo zijn dat-ie er vanavond is.’’ De man speurt rond bij chalets, klopt bijna overal aan, maakt foto’s van geparkeerde auto’s.

De tachtig Poolse en Roemeense migranten die Van Zuuk had gehuisvest, hebben de afgelopen weken zijn park verlaten. Met tegenzin. Ze moesten voor 1 april weg zijn, of eigenlijk al voor 1 januari. Van Zuuk kon niet anders dan ze het park afsturen; hij heeft voor 270.000 euro aan boetes (dwangsommen) gekregen van de gemeente wegens de huisvesting van werkmigranten. Binnenkort dient daarover een rechtszaak. Hij hoopt dat de boetes worden kwijtgescholden, nu hij heeft gedaan wat de gemeente wil. Anders gaat Van Zuuk failliet. Dan is hij alles kwijt. Zijn bedrijf, huis, pensioen.

Op De Beekhorst woont nog één migrantengezin uit Roemenië. Ook dat moet over enkele dagen weg zijn. Deze maandag (23 april) staan er vier politieagenten voor de deur van de stacaravan van de Roemenen. Ze kloppen aan. Een vrouw wordt meegenomen, verdacht van winkeldiefstal. Een klein meisje slaat vanachter het raam haar vertrek gade.

In 25 jaar tijd zag het echtpaar Hogeboom het park veranderen. Vroeger kenden Jannie en Lammert Hogeboom iedereen. De meeste recreanten kwamen bijna elk weekeinde en elke vakantie naar het park. Je ging bij elkaar op de koffie, legde een kaartje in de kantine of ging samen biljarten, vertelt Lammert. ,,Nu biljart ik alleen nog met Van Zuuk zelf.’’ Ingelijste kleurenfoto’s aan de wand in hun caravan getuigen van die tijd; mannen en vrouwen zitten lachend bij elkaar.

Van Zuuk kocht het park 24 jaar geleden. Daarvoor werkte hij voor uitzendbureaus als opzichter en projectleider in de elektrotechniek. De eerste twaalf jaar kreeg hij de camping ,,moeiteloos vol, zonder één advertentie.’’

De jaren daarna werd dat moeilijker; de gemeente Epe controleerde steeds strenger op illegaal wonen. ,,Zo hebben ze de vakantiegangers weggejaagd’’, zegt Van Zuuk. ,,Die wilden niet elke twee weken de vraag beantwoorden, wat doet u hier? Toen zijn we in 2012 zelf stacaravans gaan aankopen en verhuren. Daar kwam veel volk op af: Polen, Roemenen, Hongaren, Nederlanders’’, zegt de eigenaar aan tafel in de kantine/restaurant van het park, terwijl hij een sigaret rookt.

Nu wil hij van de accommodatie af; De Beekhorst staat te koop. 
Het terrein oogt verloederd; de coniferenhaag tussen de percelen moet geknipt. Veel caravans, veertig in eigendom van Van Zuuk zelf en de overige ruim veertig in bezit van particulieren, zijn verouderd. Bij een caravan die was bewoond door migranten, liggen autowielen en een uitlaatpijp in het hoge gras. ,,Polen en Roemen zijn niet zo netjes met de wagens’’, merkt zoon Michael op.

Sommige percelen zijn leeg, omgewoeld. Stoeptegels steken omhoog uit hopen zand. Op andere lege kavels getuigen een vijver of bolboompjes van ooit met zorg aangelegde tuinen. De caravans die op al deze kale plekken stonden, zijn door eigenaren weggehaald. ,,In polonaise hebben ze De Beekhorst verlaten’’, verzucht zoon Michael. Zijn vader: ,,We zijn nu druk bezig om het allemaal op te ruimen.’’

Van Zuuk vindt zijn park niet verloederd en ook niet crimineel. ,,Heus, het is hier echt geen Fort Oranje (de vanwege illegaliteit en criminaliteit ontruimde camping in Noord-Brabant, red.). Daar staan wij ver vanaf.’’

Over het gesloten chalet met de drugs is ,,valse informatie’’ verstrekt, stelt hij. Meerdere keren is ghb aangetroffen, maar toen de burgemeester overging tot sluiting, wist hij dat de caravan al weken leeg stond. De bezwaarschriftencommissie van de gemeente oordeelde dat de burgemeester zijn besluit ,,onvoldoende had gemotiveerd’’.

De wapens zijn die gevonden, waren een zwartkruit geweer (met vergunning, volgens Van Zuuk), een luchtdrukpistool en ‘een werpster die aan de muur hing, als souvenir meegenomen uit Tsjechië’. Dus dat valt reuze mee, vinden vader en zoon. De wijnstokerij zat er acht jaar. Niemand die er iets van zei, volgens Van Zuuk. Ook de controleurs niet.

Caravaneigenaar Jannie Hogeboom neemt het op voor Van Zuuk: ,,Die mensen uit Roemenië mogen hier wel aan het werk, werk dat Nederlanders niet willen doen, maar waar ze moeten wonen? Daar denkt niemand over na.’’ De meeste migranten die op het park verbleven, hadden emplooi bij slachterijen in de buurt. Waar ze nu wonen? Van Zuuk heeft geen idee.

Jannie en Lammert Hogeboom peinzen er niet over om ook te vertrekken. Lammert: ,,Ik wil hier niet weg. Het is hier prachtig. Zolang het kan, blijven we hier. We hopen dat het niet dicht gaat. We kunnen goed overweg met de eigenaar.’’

Het echtpaar verblijft zeven maanden per jaar in Epe en vijf maanden per jaar in Spanje. Officieel staan ze ingeschreven in Wezep, waar ze een flat hebben. ,,Kijk, hier’’, wijst Jannie Hogeboom naar de foto van een modern appartementengebouw. ,,De bovenste woning op de hoek is van ons. Zie je dat balkon? Daar kun je eigenlijk alleen maar zitten. Hier in Epe is Lammert lekker bezig in de tuin, blijft hij fit.’’ De controleur, meestal in gezelschap van twee beveiligers, slaat op zijn ronde hun caravan altijd over.

Bij een jonge bewoonster (37) verderop - geen naam, want ‘we moeten de gemeente maar niet te veel informatie geven’ - staat de controleur wel regelmatig op de stoep. Ze is net gescheiden en in afwachting van de verkoop van de woning, waar haar ex woont, is ze tijdelijk neergestreken op het park. ,,De man die hier langskomt, waarschuwt mij telkens: ‘Vandaag of morgen word je eruit gestuurd.’ Hij oefent druk uit, maar pas als ik een brief van de gemeente krijg, neem ik het serieus. Tot die tijd ben ik blij dat ik hier terecht kan.’’

De gemeente Epe wil tot de rechtszitting niet ingaan op vragen. Ze verwijst naar een
eerder persbericht. Daar staat in dat Van Zuuk ,,al ruim tien jaar weet dat permanente bewoning op zijn park niet is toegestaan. Toch heeft hij de afgelopen vier jaar bewust mensen permanent gehuisvest in chaletjes en daar flink aan verdiend. (…) Hij heeft het probleem zelf gecreëerd.’’  

Van Zuuk vindt het een ,,schandalig’’ bericht. ,,De gemeente wist overal van. Hoezo flink verdiend? Ik heb geen inkomen meer, ik leef van de hulp van anderen.’’ De parkeigenaar heeft er grote moeite dat de elf gemeenten op de Veluwe die participeren in Vitale Vakantieparken niet één lijn trekken: ,,Neem Putten. Daar is met goedkeuring van de gemeente een park speciaal voor werkmigranten.’’


​- Gemeenten op de Veluwe en de provincie Gelderland bekijken of het mogelijk is verloederde vakantieparken op te kopen en ‘terug te geven’ aan de natuur.
De provincie heeft daarvoor vier miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat geld wordt gestoken in een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. Elf Noord-Veluwse gemeenten besluiten de komende maanden of zij hieraan ook willen bedragen.

De elf (Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Epe, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten) zijn al enkele jaren bezig verouderde vakantieparken aan te pakken. Ze proberen permanente bewoning tegen te gaan. In een aantal gemeenten wordt streng gecontroleerd.

,,Met vier miljoen euro kunnen we een goed begin maken, maar het is niet genoeg’’, voorziet Rob van den Hazel, programmaleider bij Vitale Vakantieparken, de organisatie die de sanering en verbetering van parken begeleidt. ,,Ook eigenaren zelf zullen bereid moeten zijn te investeren.’’

Behalve het opkopen van parken, zou de ontwikkelingsmaatschappij het geld ook kunnen gebruiken om parken samen te voegen, ze een andere functie te geven (bijvoorbeeld als woonwijk) of ze te verbeteren. Van den Hazel voorziet dat 100 parken de komende tien tot vijftien jaar zullen verdwijnen.

Om eigenaren te helpen bij de modernisering van hun park, zet Vitale Vakantieparken ook ‘kwaliteitsteams’ in met experts op het gebied onder meer recreatie en marketing.

Strenge controles op vakantieparken hebben in Putten ( 61 parken met 2695 huisjes) al geleid tot verbetering. ,,Er wordt weer geïnvesteerd, we zien meer vakantiegangers’’, zegt Arjan Stokreef, handhavingsjurist in Putten.

Om te zorgen dat onder meer arbeidsmigranten kunnen worden opgevangen, heeft de gemeente Putten tot 2023 150 plaatsen beschikbaar op camping Kolthoorn. Daarna wordt het terrein ontruimd en teruggegeven aan de natuur.

Ook andere gemeenten in Nederland kampen met verouderde parken. In de provincies Drenthe en Overijssel (regio Vechtdal) wordt gekeken hoe de verpaupering daar kan worden gestopt.

Hoeveel verloederde parken er in Nederland zijn, is onbekend. Volgens architectuurhistoricus Mieke Dings zijn er ongeveer 1500 ‘huisjesterreinen’ in Nederland.
 
 

Downloads
Download hier artikel nrc.next
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'