toonentekst
22 maart 2018

Je zal er maar bovenop wonen

Of het nou gaat om gaswinning, ondergrondse olieopslag of afvalwaterinjectie, gemeenten hebben er weinig tot niks over te zeggen. Dat frustreert.

 

ENSCHEDE. November 2015 reden de eerste tankauto’s met diesolie richting Enschede. Vijf maanden en 6000 ritjes later waren twee ‘lege’ ondergrondse zoutcavernes onder een industrieterrein gevuld met 250 miljoen liter dieselolie, bedoeld voor de nationale reservevoorraad. Dat ging niet van harte, wat Enschede betreft.

Er was onrust ontstaan. In 2014 was pal over de grens bij Enschede een Duitse zoutcaverne gevuld met olie gaan lekken, met verontreiniging van bodem en water en tien dode koeien tot gevolg. Kan dat hier ook gebeuren, vroegen Enschedeërs zich bezorgd af. ,,Wij konden de opslag op geen enkele manier tegenhouden, nou ja, behalve dan met een transportverbod op onze wegen’’, schetst wethouder Hans van Agteren (Burgerbelangen, Milieu) van de gemeente Enschede.

Over wat er in de ondergrond in Nederland gebeurt, dieper dan honderd meter, heeft een lokale overheid weinig tot niets te zeggen. Dat is een zaak van de Staat der Nederlanden , het ministerie van Economische Zaken, met als toezichthouder het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en adviseur de Mijnraad. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, gaat dat heel anders. Daar zijn grondbezitters ook eigenaar van wat er ín de bodem zit.

Frustrerend, vindt wethouder Van Agteren de Nederlandse gang van zaken. Lokale actievoerders en collega’s uit andere gemeenten met delfstoffen in de grond of mogelijkheden voor ondergrondse opslag denken er net zo over; ook zij hebben er moeite mee dat ze weinig tot geen invloed hebben op de ‘diepe ondergrond’. In Hardenberg bijvoorbeeld, waar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nu langer dan afgesproken gas wil winnen. Of in Dinkelland, waar bewoners zich al jaren zorgen maken over de injectie van afvalwater in oude gasvelden, afkomstig van de oliewinning in Drenthe.

,,Er gebeurt van alles, maar je hebt er niks over te zeggen’’, stelt Van Agteren. ,,Als er iets aan de hand is, kloppen burgers bij mij aan. Dan krijg ik de vragen, maar het antwoord komt van de minister van Economische Zaken, en dat horen wij dan via de media.’’ Freddy Mensink, voorzitter van de Stichting Stop Afvalwater Twente: ,,Je staat machteloos. Je hebt geen zeggenschap over de ondergrond, terwijl je er bovenop woont.’’
Dat zou anders moeten, vindt Van Agteren. ,,Wij willen een positie hebben. Het gaat om belangrijke producten en industrieën, maar de stem van de gemeenteraad en die van de bewoners moet beter worden gehoord.’’ Dat vindt ook Geert Roovers, parttime lector bodem en ondergrond van hogeschool Saxion in Deventer en adviseur bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group: ,,De minister zou plannen pas mogen goedkeuren als is gesproken met alle belanghebbenden, inclusief de bewoners.’’

Ondertussen probeert de gemeenteraad in Enschede meer greep krijgen op wat er gebeurt in de ondergrond. Een speciale commissie, ingesteld door die raad, adviseerde vorig week (maandag 12 februari): trek op met gemeenten met vergelijkbare problemen, ontwikkel een visie, neem regie, zorg voor kennis van zaken, roep een denktank in het leven.

Behalve met ondergrondse dieselolieopslag kreeg de Enschedese wethouder in 2015 te maken met bezorgdheid over lege zoutcavernes die op termijn kunnen instorten. Het plan om ze bij wijze van proef te vullen met onder meer giftig vliegas uit afvalverbrandingsovens, viel slecht. Duizend mensen tekenden de petitie ‘Geen afval in Twentse bodem’. Zoutproducent AkzoNobel zag af van het experiment.
 
Van Agteren werd ook geconfronteerd met aanhoudende lekkages in het leidingennetwerk van AkzoNobel in het buitengebied tussen Enschede en Hengelo, en verontreinigde boorputten. Twee weken geleden (dinsdag 6 februari) nog lekte weer brak water een sloot in.
 
In andere plaatsen speelde de afgelopen jaren CO2-opslag (Barendrecht, 2010) of boringen naar schaliegas (Boxtel en Haaren, 2015), plannen die na veel verzet van bewoners en lokale politici niet doorgingen. Minister Eric Wiebes van (Economische Zaken, VVD) zei vorige week helemaal van schaliegaswinning te willen afzien.

Deskundigen en politici bespeuren wel ,,een omslag’’ bij het ministerie van Economische Zaken, SodM en NAM. Ze luisteren beter naar inwoners, gemeenten en provincies dan een paar jaar geleden, is de indruk van Van Agteren. ,,Ze realiseren zich meer dan voorheen dat er mensen wonen op die diepe ondergrond en dat ze daar rekening mee moeten houden. Dat komt vast ook door de aardbevingen in Groningen.’’ Wethouder Alfons Steggink (partijloos, Milieu) van de gemeente Dinkelland vindt dat de NAM ,, een tandje heeft bijgezet’’ in de communicatie over de afvalwaterinjectie.

Ook Wim Meijer ziet die kanteling. Meijer was tot 2016 voorzitter van de Mijnraad die het ministerie adviseert over de ondergrond: ,,Tien jaar geleden nam men kennis van Haagse beslissingen. Als er discussie was, ging die tussen geologen, technici en ambtenaren. Nu wil de bevolking overtuigd zijn van nut en noodzaak, de risico’s en de controle.’’

Gemeenten en provincies zullen zich meer en meer met de ondergrond gaan bezighouden, voorziet Meijer. Hetgeen betekent dat ze hun ‘kennisniveau’ moeten opvoeren, zodat ze in staat zijn tot een inhoudelijke reactie, volgens hem.

Sinds 1 januari 2017 is in de Mijnbouwwet het recht opgenomen voor lokale en provinciale overheden om advies te geven. Nog veel te vrijblijvend, menen wethouder Van Agteren en lector Roovers. Adviezen, af te geven via de provincie, worden gemakkelijk terzijde geschoven, heeft de wethouder gemerkt. Onlangs is uit zo’n advies over de uitbreiding van de zoutwinning in Twente ,,nagenoeg niks overgenomen’’, volgens de wethouder.

Weg met het afvalwater
Elke dag stroomt drie miljoen liter afvalwater (zeventig tankauto’s) afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek via pijpleidingen voormalige Twentse gasvelden in.
Niet als het aan de Stichting Stop Afvalwater Twente ligt. Die verzet zich al jaren tegen ,,de afvaldump’’ door de NAM, begonnen in 2011. De stichting met als motto Vôt met dèn pröttel (Weg met de rotzooi) beraadt zich op nieuwe acties, laat voorzitter Freddy Mensink weten.
Injectie van afvalwater in de omgeving van breuklijnen kan leiden tot aardbevingen, zo staat in de planMER Schaliegas uit juni 2015. Bij het Twentse Rossum en Mander loop zo’n breuklijn. Veel injectieputten (zes op de tien) verkeren in slechte staat, blijkt uit onderzoek, met kans op lekkages. In het afvalwater zitten olieresten, chemicaliën en anticorrosiemiddelen.
In 2016 heeft de provincie Overijssel via de rechter vergeefs geprobeerd te voorkomen dat de NAM weer begon met injecteren. De injecties waren stil komen te liggen na een lekkage van de ondergrondse pijpleiding in het Overijsselse Holtheme in 2015.

Verzet tegen gaswinning
Inwoners en politici zijn bezorgd over de plannen van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), in handen van Shell en Exxonmobil, voor uitbreiding van de gaswinning in Hardenberg. De NAM wil de gaswinning met dertien jaar verlengen, tot 2033, en wil het aantal putten op de vier bestaande winningslocaties kunnen uitbreiden.
Hierdoor bestaat de kans op bodemdaling (tot 4 centimeter) en aardbevingen (tot 3,8 op de schaal van Richter), blijkt uit een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen aan de minister van Economische Zaken. Met als gevolg: mogelijk schade aan gebouwen.
Wethouder René de Vent van Hardenberg (PvdA, Energie): ,,Tot nu toe verliep de winning zonder veel problemen, maar in 2015 hebben we last gehad van lekkage in een pijpleiding van de NAM. Toen ontstond hier discussie over wat we nog willen in de ondergrond. En ook door de problemen in Groningen. Welke risico’s lopen wij? Ik ben er niet helemaal gerust op.’’
De Vent en de Overijsselse statenleden Bouwien Rutten (CDA) en Robert Jansen (GroenLinks) vinden verlenging met een termijn van dertien jaar te lang. Rutten: ,,Twee jaar is lang genoeg, zeker met alle veranderingen en vernieuwing op het gebied van energie.’’ De NAM wint sinds 1975 gas in Hardenberg.
 
 
 
 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/je-woont-er-bovenop-maar-hebt-er-niks-over-te-zeggen-a1595965

Downloads
Download hier artikel nrc.next
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'