toonentekst
02 feb. 2018

Eigen mening, dan ook eigen partij

Enkhuizen heeft een van de meest ‘versnipperde’ gemeenteraden van Nederland. Oud-burgemeester Baas: ,,Het is jongleren totdat je genoeg partijen hebt voor een coalitie.’’

ENKHUIZEN/ENSCHEDE. Bij zijn aantreden als burgemeester van Enkhuizen, veertien jaar geleden, waarschuwde zijn voorganger: ,,Je gaat naar een slangenkuil.’’ Jan Baas (PvdA), inmiddels oud-burgemeester, vond dat geen probleem. Integendeel: ,,Ik wil geen saaie gemeente.’’

Saai werd het niet. De vorming van een college van B en W in Enkhuizen was steevast een ingewikkelde opgave, vanwege het grote aantal partijen in de gemeenteraad. Als de coalitie eenmaal was gesmeed, hield die vaak geen stand. Dan vertrokken wethouders gedwongen of stapten ze uit zichzelf op, vertelt Baas. Hij nam dinsdag 9 januari afscheid als burgemeester.

Zo stuurde een partij een eigen wethouder naar huis omdat hij niet ‘sterk’ genoeg werd gevonden, en bracht een coalitiepartij een college ten val om te voorkomen dat een ‘socialere’ tegenbegroting moest worden uitgevoerd.

Tijdens het burgemeesterschap van Baas heeft tot drie keer toe een minderheidscollege de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen overbrugd. Baas: ,,Op de dag dat ik kwam, in 2003, was er net een wethouder opgestapt. Twee overgebleven wethouders wilden niet met een andere wethouder in zee, anders zouden ook zij vertrekken. De gemeenteraad vond het goed dat ze bleven.’’

Enkhuizen, toeristische West-Friese gemeente aan het IJsselmeer (ruim 18.000 inwoners), is met zeventien zetels en tien gemeenteraadsfracties een van de meest ‘versplinterde’ gemeenten van Nederland, volgens een berekening van NRC Handelsblad op basis van gegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het aantal fracties is afgezet tegen het zetelaantal. Enkhuizen gaat nek-aan-nek met de gemeente Texel die negen fracties en vijftien zetels telt. Den Haag heeft met 16 partijen en 45 zetels in absolute zin de meeste raadsfracties.

Afgesplitste raadsleden, opgestapte wethouders, minderheidscolleges. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen is er bezorgdheid over de gevolgen van de toenemende politieke versplintering. Die vormt een bedreiging voor de bestuurbaarheid van gemeenten en het land, vindt bijvoorbeeld waarnemend commissaris van de koning in Overijssel, Boele Staal (D66). Maandag 19 februari belegt die provincie daarom een bijeenkomst voor lokale politici over dit onderwerp.

Enkhuizen is ,,een rood stipje’’ in West-Friesland, zegt Margreet Keesman, fractievoorzitter van de SP, de grootste partij in Enkhuizen, historisch vissersstadje met havens, grachten en grote bedrijven als Monsanto en Enza Zaden. De politiek is er ‘breed geschakeerd’, om met de woorden van oud-burgemeester Baas te spreken. Van ChristenUnie/SGP tot SP.

De samenstelling van de raad nu: een fractie met vier zetels (SP), vier partijen met twee zetels (CDA, D66, VVD en PvdA) en vijf eenmansfracties (ChristenUnie, Lijst Van der Pijll, Lijst Quasten, HEA en sinds kort Enkhuizen Vooruit!). Als het presidium in Enkhuizen bij elkaar komt - de vergadering waar fractievoorzitters de raadsagenda bespreken - melden zich tien fractievoorzitters, en zit er meteen een ruime meerderheid van de raad aan tafel, schetst Baas.

Hoe laat de politieke versplintering ter plaatse zich verklaren? In Enkhuizen met zijn eigenwijze en betrokken bevolking zijn mensen het niet snel met elkaar eens, zegt zowel partijvoorzitter Karin Mazereeuw van Nieuw Enkhuizen als SP-fractievoorzitter Keesman. Als ze het dan niet met elkaar eens zijn, beginnen ze voor zichzelf. Zie de kerkgenootschappen. Daar zijn er ongeveer twintig van in Enkhuizen, volgens beiden.

,,Om diezelfde reden telt Enkhuizen ook tientallen sport- en ondernemersverenigingen’’, vult Hans Langbroek aan, het raadslid van Het Enkhuizer Alternatief (HEA), dat zich in 2012 afsplitste van Nieuw Enkhuizen. ,,Versplintering is in Enkhuizen geen tijdverschijnsel, maar een eigenschap. Het anarchisme zit hier in de genen. Ik woon in een straat met eenrichtingsverkeer, maar iedereen rijdt er van twee kanten in. Dat is gewoon in Enkhuizen.’’

As we speak is de politieke versplintering gaande; het raadslid van Nieuw Enkhuizen, Michèl de Jong, heeft net zijn eigen partij opgericht, Enkhuizen Vooruit!. De partij en hij zaten niet meer op één lijn, zegt De Jong. Hij is bijvoorbeeld voor bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Stede Broec en Drechterland, Nieuw Enkhuizen niet. Door de afsplitsing van De Jong is Nieuw Enkhuizen, bij de laatste verkiezingen goed voor twee zetels en in 2006 nog de grootste partij, in vier jaar tijd helemaal uit de gemeenteraad verdwenen.

Bram van der Pijll, in 2014 samen met De Jong voor deze partij beëdigd, splitste zich in 2015 al af. De scheepsrestaurateur en botensloper werd geroyeerd als partijlid. Als Lijst Van der Pijll ging hij verder. Hij was het naar eigen zeggen oneens met een deel van de partij dat de eigen wethouder weg wilde hebben. Van der Pijll verliet boos een partijvergadering omdat, zo zegt hij, een ,,fatsoenlijke dialoog’’ niet mogelijk was.
De wethouder van Nieuw Enkhuizen vertrok in de loop van 2016. Hij voelde ,,onvoldoende vertrouwen bij de achterban’’, citeerde website Wij NoordHolland.

Enkhuizen ging door met een minderheidscollege, dat tot vorig jaar maart standhield. Toen vertrokken ook de drie overgebleven wethouders. In een van de wethouders was het vertrouwen opgezegd; een auditrapport had tekortkomingen aan het licht gebracht bij de ambtelijke samenwerkingsorganisatie die zich bezighoudt met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De rest stapte daarna uit zichzelf op.
De gemeente wordt nu bestuurd door een ‘zakenkabinet’ met twee wethouders ‘van buiten’ – van een andere politieke kleur dan het oorspronkelijke college.

De versplintering van gemeenteraden in Nederland neemt toe, constateert Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur van de Universiteit Twente. Steeds meer nieuwe partijen doen mee aan de lokale verkiezingen - zie Forum voor Democratie, PVV, Denk - én de kleinere partijen worden groter en de grotere partijen kleiner.

De tijd dat kiezers KVP of later CDA stemden omdat ze uit een katholiek nest kwamen, is al lang voorbij. De versplintering zette in de jaren 90 verder door met de opkomst van partijen als Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht en andere ‘lokalen’. Boogers: ,,Als je een nieuw idee hebt, kun je zo deelnemen aan de verkiezingen. We hebben een lage kiesdrempel; je hebt niet heel veel steun nodig om in de raad te komen.’’

Commissaris van de koning Staal waarschuwde in zijn nieuwjaarsrede voor het risico op bestuurlijke verlamming door versplintering. Hij wijst op problemen bij de collegevorming. ,,Je kunt bij een college met vijf eenmansfracties ze niet alle vijf een eigen wethouders laten leveren’’, zegt hij in een toelichting.

Oud-burgemeester Baas weet uit eigen ervaring hoe ingewikkeld het is om met kleinere fracties een college te vormen. ,,Het is jongleren totdat je genoeg partijen hebt’’, zegt hij. ,,Zodra kleinere fracties uit elkaar vallen, valt ook de steun voor het college weg. Iedere keer moet je weer nieuwe wethouders inwerken.’’

Boogers ziet ook nog andere negatieve gevolgen: ,,Waar een grote fractie taken kan verdelen, kan een kleine fractie dat niet of nauwelijks. Voor kleine partijen is het lastiger zich te profileren. Ze scherpen hun opvattingen aan. Dat maakt de sfeer er in een gemeenteraad niet leuker op; de kans op conflicten is groter. Een versnipperde raad is bovendien minder goed in staat krachtig tegenspel te bieden aan een college.’’

En dan de spreektijd in de raad. Baas: ,,Als iedere fractie vijf minuten aan het woord is, heb je bijna een uur vol. Dan kun je geen tien onderwerpen op een avond behandelen.’’ Gemeenteraden met veel kleinere fracties dreigen te verworden tot babbelboxen, zei de Zwolse ex-wethouder Martin Knol in november bij het verschijnen van zijn boek over wethouderschap.

Je moet het kort en bondig houden, vindt het afgesplitste raadslid De Jong. Zeven minuten maar sprak hij het afgelopen jaar in de raad – hetgeen hem op kritiek uit zijn (oude) partij kwam te staan.

Staal adviseert een hogere kiesdrempel en ‘uit de partij, dan ook uit de raad’. Geen afsplitsingen meer, tenzij raadsleden hun zetel met voorkeurstemmen hebben verworven. Baas is het met hem eens: ,,Dat zou in de wet moeten worden opgenomen.’’
De oud-burgemeester vindt ook dat partijen die er niet in slagen de kiesdrempel te halen, geen restzetel zouden moeten kunnen krijgen. In kleinere gemeenten (met minder dan 19 zetels) kan het gebeuren dat een partij die geen zetel haalt toch met een restzetel in de raad komt.

Zo belandde in 2014 Het Enkhuizer Alternatief in de raad van Enkhuizen. ,,Dat vind ik nou echt een PvdA-regenteske opvatting’’, reageert het HEA-raadslid Langbroek. ,,Ik vind het juist heel democratisch.’’ Over versplintering en minderheidscolleges hoor je hem niet klagen: ,,Colleges moeten dan op zoek naar meerderheden; je krijgt beter doordachte voorstellen.’’
 
 
Hellendoorn, tegen de versplintering in 
Wethouders die ieder vier partijen vertegenwoordigen. Het gebeurt in de gemeente Hellendoorn. Daar zijn in 2014 als gevolg van de versplintering de wethouders Anja van den Dolder en Thomas Walder benoemd namens ChristenUnie, D66, PvdA en VVD.

Burgemeester Anneke Raven kijkt positief terug op deze raadsperiode: ,,Het heeft goed gewerkt. De raad functioneert hier op inhoud, niet op oppositie en coalitie. De coalitie is niet altijd eensgezind en de oppositie stemt mee met de coalitie. Dat zit hier in de bestuurlijke traditie.’’ Volgens haar is nog nooit tussentijds een wethouder gedwongen tot aftreden. Hellendoorn is daarmee een uitzondering.

Dankzij overleg, vertrouwen en de bereidheid om elkaar iets te gunnen, is het gelukt te besturen namens meerdere partijen, stelt wethouder Van den Dolder. De koers was van te voren uitgezet: ,,Het coalitieakkoord, waarover stevig is onderhandeld, gaf weinig aanleiding tot discussie.’’

Hellendoorn heeft 25 raadsleden en door een afsplitsing sinds kort tien fracties. Zeven fracties hebben een of twee zetels. Drie lokale partijen hebben besloten om samen op te trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Raven: ,,Wij gaan dus tegen de versplintering in.’’ 
 
 
 
 

Downloads
Download hier artikel NRC Handelsblad
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'