toonentekst
03 jan. 2018

Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen

Meer dan 2200 bijstandsgerechtigden mogen tijdelijk meer bijverdienen, hoeven niet verplicht te solliciteren of worden intensiever begeleid. Zij doen mee aan experimenten waarbij wordt onderzocht of zij sneller een baan vinden als ze zich aan minder regels hoeven houden.

 
De gemeenten Wageningen, Deventer, Nijmegen en Groningen zijn de afgelopen maanden begonnen met dit experiment, Tilburg staat op het punt te beginnen. Sinds afgelopen donderdag (21 december) doet ook Utrecht weer mee. Amsterdam is afgehaakt.

Deelname van Utrecht, een van de initiatiefnemers van de proef, was onzeker doordat de gemeente in de eigen verordening sprak over ,,stimuleren’’ tot het ,,verrichten van een vrijwillige tegenprestatie’’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde dat gewijzigd hebben in een verplichte tegenprestatie, anders kon geen sprake zijn van deelname aan het experiment. De gemeente stelt nu in de verordening dat het college de bevoegdheid heeft een tegenprestatie op te leggen.

,,Het was een non-discussie’’, reageert D66-wethouder Victor Everhardt (Werk en Inkomen) in Utrecht. ,,We hebben besloten een paar woorden te veranderen, maar in de praktijk blijft alles hetzelfde.’’ Hij verwacht nu dat het experiment in de loop van 2018 van start kan gaan; in februari begint Utrecht met de werving van deelnemers. ,,We hadden al 100 mensen bereid gevonden mee te doen. Met deze mensen zoeken we weer contact.’’
Het ministerie moet officieel nog toestemming geven voor het experiment in Utrecht.

De zes gemeenten willen weten wat de beste manier is om mensen aan werk te helpen. Wethouders zijn ontevreden over de huidige Participatiewet. Te veel regeltjes, te ingewikkeld, te veel gestoeld op wantrouwen, vinden zij. De wet stimuleert mensen in de bijstand niet, maar remt ze eerder af en maakt ze angstig, is hun indruk. ,,Je wilt gewoon dat iemand weer aan de slag gaat. Wat is daar voor nodig?’’, zegt D66-wethouder Dennis Gudden (Participatie) uit Wageningen. Hij sluit niet uit dat het experiment tot minder stress leidt bij de bijstandsgerechtigden en dat het bijdraagt aan een betere gezondheid, waardoor mensen meer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden.

In de zes gemeenten worden de bijstandsgerechtigden in meerdere onderzoeksgroepen verdeeld. Er zijn groepen die meer mogen bijverdienen, groepen die intensiever worden begeleid en groepen die niet langer verplicht hoeven te solliciteren, of combinaties daarvan. Voor een aantal deelnemers blijft hetzelfde regiem gelden. Meedoen is vrijwilliger, de indeling is willekeurig.

Vooraf had een aantal gemeenten de uitdrukkelijke wens te experimenteren met een ‘basisinkomen’ voor bijstandsgerechtigden, een vast inkomen zonder verplichtingen, maar dat was met name voor de VVD een brug te ver.

Amsterdam voert een eigen experiment uit dat lijkt op de proef in de andere steden. ,,In tegenstelling tot de zes experimenteergemeenten moet Amsterdam zich bij die proef houden aan de regels van de Participatiewet. Amsterdam mag dus geen hele groepen ontslaan van de sollicitatieplicht en mag ze niet meer laten bijverdienen dan de wet toestaat’’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Amsterdam wilde de verplichting tot een tegenprestatie niet vastleggen in de eigen verordening en besloot zich terug te trekken uit het grote onderzoek.
Op de vraag waar het experiment toe zou kunnen leiden, antwoordt Erik de Ridder, CDA-wethouder Werk en Inkomen in Tilburg: ,,Als blijkt dat het werkt om mensen vrijer te laten, dan zouden we knettergek zijn als we dat niet voor alle 7000 bijstandsgerechtigden in onze gemeente zouden invoeren. Daar zou dan wel een wetswijziging voor nodig zijn. Andersom geldt ook; als het niet werkt, moeten we die grotere vrijheid niet willen.’’

Wethouder Jan Zoetelief in Nijmegen (Werk en Inkomen, Verenigde Senioren Partij): ,,Onze vurige wens is dat het positieve resultaten zal opleveren, die mogelijk leiden tot aanpassingen zodat we meer flexibiliteit krijgen.’’

De meeste gemeenten hebben veel moeite moeten doen om genoeg bijstandsgerechtigden te vinden die bereid waren tot deelname aan het experiment. De gemeente Deventer bijvoorbeeld, waar 180 mensen meedoen, werft in januari opnieuw kandidaten.

Het woord experiment blijkt af te schrikken, evenals het woord controlegroep, hebben gemeenten gemerkt. ,,Mensen zijn bang dat ze dan strenger worden gecontroleerd’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg, waar de proef ‘het vertrouwensexperiment’ heet.

De onderzoeken worden gedaan door de universiteiten of hogescholen in de steden die meedoen. De studies lijken op elkaar, maar wijken op punten wel van elkaar af. Het experiment duurt twee jaar.

Tilburg:
Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 6870
Aantal deelnemers experiment : 525
Start: begin januari, groepen worden nu ingedeeld
Begeleid door Universiteit Tilburg
 
Deventer:
Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 2810
Aantal deelnemers: 180
Start: 1 oktober 2017, in januari werving extra deelnemers
Begeleid door Hogeschool Saxion
 
Groningen:
Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 10.100
Aantal deelnemers: 850
Gestart: 6 november
Begeleid door Universiteit Groningen
 
Wageningen:
Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): 700
Deelnemers experiment: 400
Start: 1 oktober 2017
Begeleid door Universiteit Tilburg
 
Nijmegen:
Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): ruim 6900
Aantal deelnemers: 270
Start: 1 december 2017
Begeleid door Radboud Universiteit
 
Utrecht:
Aantal bijstandsgerechtigden (tot de AOW-leeftijd): bijna 9600
Aantal deelnemers: ingezet wordt op 900 of meer
Start:: in de loop van 2018
Begeleid door Universiteit Utrecht
 
 
Adriaan Bosker: ‘Ik zie mijzelf niet in een showroom van Mercedes’
WAGENINGEN. Zijn curriculum vitae is lang. De 64-jarige Adriaan Bosker uit Wageningen heeft in zijn leven veel verschillende banen gehad en veel vrijwilligerswerk gedaan. Bosker, afgestudeerd historicus, werkte onder meer in het voortgezet onderwijs, bij de Universiteit Groningen en bij re-integratiebureaus. Zijn vaste banen raakte hij kwijt door een reorganisatie, bezuinigingen en een faillissement van zijn werkgever. Het zat hem in dat opzicht niet mee.
In 2007, toen zijn partner en hij ‘ieder hun eigen weg gingen’, verhuisde Bosker van Groningen naar Wageningen. Hij was op dat moment werkloos. ,,In het noorden was weinig werk. Mijn gedachte was dat ik vanuit Wageningen, midden in het land, alle kanten op kon. Mijn zus woont hier ook. Het maakte mij niet uit wat voor werk ik zou gaan doen, als ik maar werk zou kunnen vinden.’’
Dat was lastiger dan gedacht. Dan had hij hier een baantje, dan daar. Sinds een paar jaar leeft hij van een bijstandsuitkering. ,,Ik kom daar van rond. Ik heb weinig nodig. Mijn kinderen zijn de deur uit, ik heb geen auto en geen hypotheek. Ik vind dat niet erg; bezittingen kunnen ook belastend zijn.’’
Zijn dagen zijn gevuld met vrijwilligerswerk. Hij zet zich in voor dementerende ouderen, mensen met beperkingen en mensen die het moeilijk hebben. Dat vindt hij belangrijk; iets doen voor anderen. Dat zoekt hij nu ook in een nieuwe baan: ,,Natuurlijk wil ik graag betaald werk, maar wel werk waar mijn hart ligt. Ik zie mijzelf niet werken in de showroom van Mercedes’’, zegt hij.
Met al die ervaring in de re-integratiebranche zou hij toch moeten weten hoe je uit die bijstand komt? ,,Ja’’, lacht Bosker. ,,Ik heb aan beide kanten van de tafel gezeten, inderdaad.’’ Maar juist aan ‘die onderkant van de samenleving’ waar hij zich graag voor inzet, is in de loop der jaren veel wegbezuinigd, stelt hij. Terug het onderwijs in, is voor hem geen optie. De jeugd is veranderd - hij is een docent die graag verhalen vertelt, die weinig ziet in leren met hulp van computers.
Misschien lukt het hem binnenkort betaald werk te vinden als ‘caregiver’ bij Home Instead Thuisservice, dat diensten verleent aan ouderen zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. ,,Ouderen levensvreugde geven, zorgen dat zij de regie in eigen hand kunnen houden, dat vind ik belangrijk. Ik ben in gesprek.’’
Ondertussen neemt hij deel aan het bijstandsexperiment van de gemeente Wageningen. Bosker: ,,Het was voor mij meteen duidelijk; ik doe mee. Het idee van een basisinkomen spreekt mij aan. Op lange termijn worden we daar als samenleving beter van, is mijn overtuiging. Geen uitkeringen meer, geen stigma’s. We kunnen dan een heleboel regels overboord gooien die nu voor frustraties zorgen. We zouden meer moeten uitgaan van vertrouwen in de mens. Die wil heus graag werken.’’
 
 
 
 
 
Jack Fila: ‘Ik vind mijzelf altijd opnieuw uit’
NIJMEGEN. Na ‘De kunst van het opvoeden’, een NTR-documentaire naar zijn idee, kwam scenarioschrijver Jack Fila (62 jaar) uit Nijmegen zonder werk te zitten. ,,De crisis heeft er ook bij de omroep behoorlijk ingehakt. Eigen personeel ging voor; ik was een zzp’er. Als je als zzp’er geen werk, geen inkomen en geen kapitaal hebt, is de bijstand het enige toevluchtsoord.’’ Sinds april 2013 heeft hij een uitkering. ,,Dat doet pijn.’’
In plaats van een gemiddeld inkomen van 2000 euro netto moet hij het als alleenstaande zien te rooien van ruim 900 euro per maand – geen vetpot. ,,Ik kan mij geen vakantie of auto veroorloven. Als mijn schoenen kapot zijn, moet ik kijken of ik daar geld voor heb of, beter gezegd, wanneer ik daar geld voor heb. Een keer een hapje of een drankje? Ik moet goed nadenken of ik daar geld aan kan uitgeven.’’
Opgeleid als cultuurpsycholoog rolde Fila het ‘scenariowerk’ in. Hij schreef scripts voor bedrijfsfilms voor onder meer Connexxion, NS, Philips, de HBO-raad, ABN Amro, de Anne Frank Stichting. Fila werkte ook als tekstschrijver en was jarenlang webmaster bij het (opgeheven) Twents Bureau voor Toerisme. ,,Mijn insteek is altijd geweest, als ik geen concreet werk heb, dan verzin ik het wel; ik vind mezelf wel weer opnieuw uit, met een nieuwe opdracht of een nieuw idee.’’
Fila doet 40 uur per week vrijwilligerswerk als gastheer voor Pluryn in het ‘Zelfregiecentrum’ in Nijmegen waar onder meer mensen met ‘een afstand tot scholing en de arbeidsmarkt’ worden begeleid. Hij maakt mensen wegwijs in het gebouw en zorgt dat ze zich op zijn gemak voelen. ,,Je gaat niet achter de geraniums zitten; je maakt je nuttig voor een ander. Ik vind dit leuk en kan dit combineren met mijn zoektocht naar een baan.’’
Zijn deelname aan het Nijmeegse bijstandsexperiment is een bewuste keuze - Fila werd ingeloot in de groep die extra begeleiding krijgt. ,,Het idee is dat mensen zonder dwang (zonder stress) sneller een baan vinden. Ik wil dat het experiment slaagt, omdat ik zie wat voor pijn het mensen doet om in de bijstand te zitten, de schaamte die ermee gepaard gaat. Je krijgt te maken met wanhoop en stigma’s. Er wordt nogal eens gemakkelijk gezegd: ‘Het is gratis geld.’ Ik zeg: ‘Het is armoede.’’
Nog voordat het experiment goed en wel was begonnen - medio december had hij zijn kennismakingsgesprek -  was Fila al bezig met een nieuw idee voor een documentaire. Die moet gaan over ‘de reden om op te staan’, geïnspireerd door de situatie waar hij nu in zit. Wat doet werkloosheid met je? De gemeente Nijmegen heeft financieel bijgedragen aan de start van het project. Op dit moment probeert Fila de rest van het geld bij fondsen te werven. ,,Het moet wel een onafhankelijk geproduceerde documentaire worden.’’
 
 
 
 

Downloads
Download hier artikel NRC Handelsblad
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'