toonentekst
15 mei 2017

Eerst dronken dan toch weer burgemeester

Eerst dronken dan toch weer burgemeester
 

Jean Paul Gebben raakte als burgemeester in opspraak in Renkum en vertrok. Nu begint hij als burgervader in Losser. ,,Hij past in het profiel.''

 
LOSSER. Een nieuwe burgemeester die in zijn vorige gemeente dronken werd tijdens een piketdienst. Voor inwoners van het Twentse Losser lijkt dat geen probleem. ,,Liever een beschonken VVD’er dan een brave SGP’er’’, zegt Jan Riesewijk, een regionaal bekend acteur en buutreedner met het Losserse carnaval. ,,Die bourgondische stijl past wel bij ons. Een paar glazen te veel is zo erg niet, vind ik. Zwendel, mishandeling en valsheid in geschrifte zijn veel erger.’’
 
Een stapavond met zijn zoon en diens vrienden kostte Jean Paul Gebben (52 jaar, VVD) in 2016 zijn baan als burgemeester van het Gelderse Renkum, aan de rand van de Veluwe, nabij Arnhem. Hij had te veel gedronken, terwijl hij piketdienst had. Dat hij dienst had, was hij ‘vergeten’. Op sociale media verscheen een foto waarop een meisje, een vriendin van zijn zoon, dicht tegen hem aan stond.
 
De gemeenteraad van Renkum nam het hoog op; Gebben had het ambt te zeer beschadigd. De verstoorde verhouding was niet meer te herstellen, concludeerde Geert Jansen, oud-commissaris van de koningin in Overijssel, die was ingeschakeld als ‘verkenner’. Op het marktplein in Renkum noteerde een verslaggever van De Gelderlander: ,,Eerst dronken rondlopen en vervolgens mensen verkeerd inlichten over je piketdienst. Dan mag je van mij vertrekken.’’
 
Gebben stapte op. 
Maandag 15 mei - dertien maanden later - gaat hij weer aan de slag als burgemeester, dit keer als waarnemend burgemeester van Losser, grensgemeente in Overijssel. Gebben is ,,ontzettend blij’’ met die tweede kans, ook al is het maar voor acht tot negen maanden. Het ambt van burgemeester is voor hem ,,een roeping waar geen baan in het bedrijfsleven tegenop kan.’’ 
Over zijn faux pas zegt hij nu: ,,Het had niet mogen gebeuren, en al helemaal niet tijdens een piketdienst.’’ Hij heeft zijn lesje geleerd. ,,Wat mij is overkomen, gebeurt mij nooit meer.’’
 
Hij is niet de enige in opspraak geraakte en opgestapte burgemeester die opnieuw (tijdelijk) in het ambt wordt benoemd. Mannen als Harry de Vries, (Lingewaard, nu Neerijnen) Rob Bats (Haren, nu Steenwijkerland), Peter Rehwinkel (Groningen, nu Zaltbommel) en Alex van Hedel (Neerijnen, nu Brummen) zijn ook ‘tweede kans burgemeesters’.
 
Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters noemt nog Fons Hertog, Maria Wiebosch en Arie Noordergraaf. Hertog nam in 2006 ontslag in Haarlemmermeer na de Schipholbrand. Hij werd in 2012 benoemd in Huizen. Wiebosch moest in 2012 vertrekken in Hardinxveld-Giessendam vanwege budgetoverschrijding bij de verbouwing van de raadszaal. Ze was daarna waarnemer in Zwijndrecht. Arie Noordergraaf kreeg geen tweede termijn in Soest - want arrogant en solistisch - en is nu waarnemer in Woudrichem.
 
Een trend? ,,Je ziet dat waarnemers worden benoemd, bijvoorbeeld omdat er problemen zijn in een gemeente of omdat er sprake is van een fusiegemeente. Voor de functie van waarnemer valt de keuze meestal op door de wol geverfde burgemeesters, en ja, die zijn vaak ergens anders vertrokken’’, zegt Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.
 
In 2016 werden ongeveer dertig waarnemers aangesteld, volgens gegevens van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Losser zocht een waarnemend burgemeester nadat de vorige, Michael Sijbom, een andere baan had aangenomen.
 
Dat in opspraak geraakte bestuurders een nieuwe kans krijgen, wordt niet altijd begrepen.
Peter Rehwinkel, die als burgemeester van Groningen veel kritiek kreeg, moest het opnieuw ontgelden toen hij onlangs in Zaltbommel werd benoemd. ,,Lag Google er de afgelopen jaren uit in Zaltbommel of zo?’’, vroeg de Groninger CDA-fractievoorzitter René Bolle zich af in Dagblad van het Noorden. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk had ,,medelijden met de bevolking van Zaltbommel.’’
 
De aanstelling van Loek Hermans - geen ex-burgemeester, maar afgetreden als VVD-fractievoorzitter in Eerste Kamer vanwege wanbeleid bij Meavita - als waarnemer in Zutphen ging in 2015 niet door. Gelders commissaris van de koning Clemens Cornielje zag hem graag de stad besturen, maar inwoners van Zutphen kwamen in verzet; ze wilden iemand van onbesproken gedrag.
 
Een spontane handtekeningenactie op www.petitie.nl leverde in een mum van tijd tweeduizend handtekeningen op, tegen Hermans. Inge Schultze die het initiatief nam, hoorde over de benoeming en dacht ,,dit kan niet waar zijn. Ik heb zelf bij de politie gewerkt en dan is onbesproken gedrag heel belangrijk. Een burgemeester moet van onbesproken gedrag zijn’’, zei ze tegen Omroep Gelderland.
 
De commissarissen van de koning die verantwoordelijk zijn voor de benoemingen van Rehwinkel en Gebben, Clemens Cornielje in Gelderland en Ank Bijleveld in Overijssel, zijn stellig; burgemeesters die fouten hebben gemaakt, kunnen in het ambt terugkeren. ,,Iemand die leert van zijn fouten is misschien wel waardevoller dan iemand die nooit een fout maakt’’, zegt Bijleveld. Cornielje is dat met haar eens. De vraag wie wel en wie niet in aanmerking komen voor een tweede kans, vindt Bijleveld moeilijk te beantwoorden: ,,Dat moet je van geval tot geval bekijken.’’
 
De woordvoerder van Cornielje vindt ‘tweede kans burgemeesters’ een ‘rotterm’. ,,Daar hangt een zweem van mislukking omheen, terwijl het vaak alleen maar ergens niet goed is gegaan. Als iemand ergens moest vertrekken, is hij of zij niet per definitie ongeschikt voor het ambt.’’
 
Het is geen gericht beleid van de Gelderse commissaris om tweede kans burgemeesters te benoemen. Zijn woordvoerder: ,,Als er een waarnemer nodig is, wordt gekeken naar de beschikbare kandidaten, vaak oud-bestuurders die zich bij de commissaris hebben gemeld, en van daaruit doet de commissaris een voordracht aan de vertrouwenscommissie. Hij kijkt naar kwaliteit en capaciteiten.’’
 
Hoogleraar regionaal bestuur Boogers vindt het terecht dat burgemeesters een tweede kans krijgen. ,,Je ziet dat ze soms lang goed functioneren, maar dat dan het krachtenveld verandert, de politieke context wijzigt, en dat ze dan hebben afgedaan. Dan is één bananenschil genoeg. Dat is Gebben overkomen; zijn misstap zou hem nooit zo zwaar zijn aangerekend als hij voldoende politieke steun had gehad. Het is in zo’n situatie niet terecht om te zeggen: ‘Je hebt voor altijd afgedaan.’ Het zijn daarmee geen waardeloze of slechte burgemeesters geworden.’’
 
In de ogen van Douwe Jan Elzinga, hoogleraar constitutioneel organisatierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn de ‘tweede kans benoemingen’ een gevolg van de verandering van het burgemeestersambt. ,,Het beeld van een burgemeester die boven de partijen staat, is aan het kantelen. Het ambt wordt steeds meer een politieke functie, waar vertrouwen van de gemeenteraad voor nodig is. Een burgemeester kan op iedere grond, of zelfs zonder reden, worden weggestuurd.’’
 
Elzinga zegt daarom begrip te hebben voor commissarissen die afgetreden ex-burgemeesters weer benoemen. ,,Dat signaal is goed. Als je een keer moeilijkheden hebt gehad, mag het niet zo zijn dat je politiek bestuurlijk bent uitgeschakeld. Anders wil niemand meer in het openbaar bestuur werken.’’ Hij heeft wel bedenkingen bij de herkansing voor De Vries, met een veroordeling voor valsheid in geschrifte. ,,Dat vind ik een ingewikkelde.’’
 
De Overijsselse en Gelderse commissarissen en hun woordvoerders benadrukken dat de door hen benoemde ‘tweede kans burgemeesters’ tot volle tevredenheid functioneren. Brummen ,,loopt weg’’ met waarnemer Hedel (gestruikeld over gedoe rond zijn verhuizing), Bats (falend bij Project X-rellen) ,,doet het prima’’ in Steenwijkerland en de benoeming van De Vries (declaratiefouten) is ,,in goede aarde gevallen’’. Dat de misstap van De Vries leidde tot een boete van justitie, was voor de Gelderse commissaris geen reden om hem niet te benoemen. Zijn woordvoerder: ,,Die boete is betaald.’’
 
Commissaris Bijleveld wijst op de taak van de overheid als werkgever - opgestapte burgemeesters krijgen wachtgeld. ,,Wij zijn er om ze weer aan het werk te helpen.’’
 
Dat argument klinkt ook in Losser. Twee oudere dames op een terrasje in het dorp hebben geen bezwaar tegen de komst van Gebben. ,,Laat hem liever wat doen, beter dan wachtgeld’’, reageert de jongste van de twee.
 
De vertrouwenscommissie in Losser zag geen reden om Gebben af te wijzen, zegt voorzitter Lies ter Haar. ,,Je moet daar zwaarwegende argumenten voor hebben, en die hadden we niet. Hij past in het profiel. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en hij kent de streek.’’
 
Gebben zelf kan zich wel voorstellen dat er mensen zijn die moeite hebben met zijn terugkeer als bestuurder. ,,Die wil ik graag uitnodigen om met mij in gesprek te gaan.’’
 
Andere tweede-kans-burgmeesters
 
Harry de Vries (CDA), was burgemeester van Lingewaard, nu waarnemer in Neerijnen. Hij kreeg een boete van 1500 euro opgelegd van justitie voor oplichting en valsheid in geschrifte. De Vries diende in de periode 2011-2012 onjuiste reisdeclaraties in. Hij declareerde een reis die hij niet had gemaakt en autokilometers in plaats van treinkosten. Hij heeft die fouten proberen te herstellen, maar sjoemelde daarbij met data. De Vries betaalde de schade aan de gemeente. ,,Een burgemeester is boegbeeld. Diens integriteit moet buiten kijf staan. De handelwijze van De Vries is hiermee niet in overeenstemming. Daarom worden aan zijn handelen strafrechtelijke gevolgen verbonden’’, aldus het Openbaar Ministerie. De Vries wil er niet meer over praten, laat zijn woordvoerder weten.
 
Rob Bats (VVD), was burgemeester van Haren ten tijde van de Project X-rellen in 2012. Na onderzoek van oud-PvdA-leider Job Cohen besloot hij af te treden. Bats was van juni 2013 tot januari 2015 waarnemend burgemeester van Terschelling en is sindsdien waarnemer in Steenwijkerland.
Bats raakte zijdeling betrokken bij een strafzaak tegen een voormalig VVD-politica en oud-wethouder van de VVD uit Maarssen. Zij kregen respectievelijk een werkstraf van 100 en 60 uur omdat ze vertrouwelijke informatie over de burgemeestersbenoeming voor Stichtse Vecht hadden gelekt naar partijgenoot Bats. Bats had gesolliciteerd.
 
Peter Rehwinkel (PvdA), was burgemeester in Groningen, nu waarnemer in Zaltbommel. Hem werd verweten dat hij buurgemeente Haren niet voldoende had gesteund bij het in goede banen leiden van de Project X-rellen. Bij een dreigende dijkdoorbraak in Groningen was hij niet bereikbaar. Hij had zijn telefoon uitstaan. In 2013 kondigde hij zijn vertrek aan als burgemeester. Hij wilde in Barcelona aan de slag als vertegenwoordiger van een organisatie die lokale overheden helpt bij rampen. Het bleek om een vrijwilligerswerk te gaan, waardoor ophef ontstond over zijn wachtgeldregeling. Hij gaat vrijwilligerswerk doen in Spanje op kosten van Groningen, was het verwijt. Later bleek het om werk te gaan voor iemand met de functie van burgemeester. Zijn woordvoerder laat weten dat Rehwinkel zich geen ‘tweede kans burgemeester’ voelt.
 
Alex van Hedel (VVD), was burgemeester van Neerijnen, werd waarnemer in Brummen, waar hij nu burgemeester is. Van Hedel moest januari 2014 vertrekken omdat hij ,,niet open’’ was geweest over zijn verhuizing naar de gemeente. De raad stuurde hem weg. Toen Van Hedel aantrad, juni 2011, wist hij dat hij binnen een jaar van Valkenswaard naar Neerijnen moest verhuizen, maar dat lukte niet met een koopwoning. Daarop huurde hij in juni 2012 een huis dat nog moest worden gerenoveerd, dus woonde hij er niet echt. ,,Ik had, zo concludeerde een rapport, opener moeten zijn over bijvoorbeeld mijn verhuizing, maar fout was het niet’’, zei Hedel in een interview met De Gelderlander. In Valkenswaard moest hij in 2008 opstappen als wethouder vanwege een conflict met de gemeenteraad over onroerendzaakbelasting.
 
  
 
 
 

Downloads
Download hier artikel NRC Handelsblad
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'