toonentekst
02 feb. 2015

Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem

Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
  Foto Eric Brinkhorst

In Twente groeit de onrust over injectie van vervuild
water in lege gasvelden. Geleerden spreken elkaar
tegen over het risico van bevingen en milieuschade.
„Ik ben bang dat die rommel naar boven komt.”

 Een bord bij de poort waarschuwt voor een ‘explosiegevaarlijke atmosfeer’, ‘gevaar voor ontvlambare stoffen’ en zwavelwaterstof. Achter het hek, bewaakt door camera’s, bevindt zich een injectieput van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM); een nagenoeg kale vlakte met een paar dikke bovengrondse leidingen. ,,Tja, wat doe je eraan?’’, verzucht Jan Segerink uit Oldenzaal. Hij woont om de hoek. ,,De NAM heeft de macht.’’ Maar de onrust over wat hier gebeurt groeit.

Sinds 2011 wordt dagelijks vier miljoen liter verontreinigd afvalwater (150 tankauto’s) in het poreuze gesteente van de voormalige Twentse gasvelden geïnjecteerd, op anderhalf tot drie kilometer diepte. Met kans op aardbevingen en lekkages, volgens enkele deskundigen en de milieueffectrapportage (mer) die in 2006 verscheen.

Het met chemicaliën, olieresten en anticorrosiemiddelen vervuild water is afkomstig van de hervatte oliewinning in het Drentse Schoonebeek, waar de komende 25 jaar stroperige olie met stoom uit de aarde wordt gehaald. Via een ondergrondse pijpleiding die in 1971 is aangelegd voor de gaswinning, wordt het afvalwater dwars door natuurgebieden richting Oldenzaal, Rossum, Tubbergen, Weerselo en Mander gepompt.

De roep om te stoppen met de waterinjectie, klinkt steeds luider. Onafhankelijk onderzoek is nodig, vinden politici. Wat als de pijpleiding die onder zijn weiland doorloopt, gaat lekken, vraagt Raymond Punt uit Oldenzaal zich af. Hij woont pal naast de put. ,,Ik ben eigenlijk al jaren ongerust. Ik ben bang dat die rommel naar boven komt. Daar moet je toch echt niet aan denken.’’ Een Oldenzaler die niet met zijn naam in de krant wil, zegt: ,,Ik heb altijd gedacht, het zit wel goed, maar nu vraag ik mij af, is dat wel zo? Is het allemaal wel veilig?’’

De onrust in de regio is aangewakkerd door berichten over een stijgend aantal aardbevingen in de Verenigde Staten als gevolg van waterinjectie, ernstige olielekkage in een leiding bij een zoutcaverne net over de grens in Ahaus, de aardbevingen in Groningen en het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid daarover. Dat rapport doet het vertrouwen in de NAM geen goed, blijkt uit gesprekken met verontruste Twentenaren.

Veiligheid heeft tot 2013 geen rol gespeeld bij de gaswinning in het noorden. Het ministerie van Economische Zaken, de NAM en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hadden alleen maar aandacht voor de gasopbrengst. Afwijkende opvattingen werden afgedaan als onzin, valt op te maken uit dat concept.
Twentenaren zien parallellen; de NAM kiest ook bij de winning in Schoonebeek voor de goedkoopste oplossing; het injecteren in plaats van bovengronds verwerken van het afvalwater. En minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) wil geen onderzoek doen omdat dat al is gedaan voordat destijds de vergunning werd verleend, liet hij ruim twee weken geleden weten tijdens een bezoek aan Enschede.

Ondertussen ,,stapelen de problemen zich op’’, zegt D66-fractievoorzitter Yuri Ankoné in Oldenzaal. Na een kleine lekkage heeft de NAM in Tubbergen één put gesloten. Uit een toevoerpijp in Oldenzaal is dertig liter afvalwater gelekt, weliswaar op een vloeistofdichte vloer, maar toch.

Ankoné: ,,Het is belachelijk dat in dit land een bedrijf zijn chemische rotzooi mag achterlaten in de natuur, zonder te weten wat de effecten zijn op lange termijn.’’ De weigering van de minister om de gevaren te onderzoeken, maakt volgens hem duidelijk dat welvaart in dit land boven welzijn gaat. ,,Zolang er maar geld in de kas komt, vindt Kamp alles best. Er is maar één verstandige optie: stoppen met injectie.’’

Volgens Ko van Huissteden, universitair hoofddocent aard- en milieuwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en voorzitter van Schaliegasvrij Nederland, wordt de kans op aardbevingen wel degelijk verhoogd. De Twentse gasvelden zijn omgeven door breuken die onder invloed van injectiewater kunnen gaan schuiven. ,,De NAM stelt daar tegenover dat bij de gaswinning in Twente nooit bevingen zijn geweest, maar dat is geen garantie dat ze zich bij injectie niet voordoen. Zo is in 2009 is bij Weststellingwerf, waar de Canadese gasproducent Vermilion water injecteert, op een diepte van twee kilometer al een beving gemeten.’’

Ook is er risico op lekkages, meent Van Huissteden. Het leidingnet en de boorputten zijn tientallen jaren oud en nooit bedoeld om er in omgekeerde richting onder druk water doorheen te pompen. De milieurapportage van destijds vermeldt dat kleine lekkages waarschijnlijk niet snel zullen worden opgemerkt. Als het vuile, zoute water weglekt, is dat schadelijk voor landbouwgrond en natuur, volgens Van Huissteden. Ook bestaat kans op vervuiling van het grondwater. Hij vindt het ,,pure desinteresse’’ dat er maar één keer per jaar met monster uit peilbuizen wordt gecontroleerd op vervuiling. ,,Dat is veel te weinig.’’

Henk Steggink uit Rossum - hij woont bovenop een voormalig gasveld  en is kenner van het dossier – wijst op nog meer gevaren. De lagen boven de voormalige gasvelden zijn niet zo ondoordringbaar als de NAM beweert, stelt hij. Het zout dat er zit, lost op in injectiewater, waardoor ingezakte gaten (sinkholes) aan de oppervlakte kunnen ontstaan. Het afvalwater kan dus wel degelijk naar boven komen, luidt zijn redenering. Steggink voelt zich gesteund door een Duitse deskundige, geoloog Ralf Krupp, die onlangs via regionale omroep RTV Oost hetzelfde zei. Maar volgens een andere wetenschapper,  professor geodynamica Manuel Sintubin van de Katholieke Universiteit in Leuven, zullen er geen sinkholes ontstaan. ,,Daar zitten de velden te diep voor - je krijgt hoogstens te maken met een beperkte bodemdaling’’, zegt hij.

Wel of geen sinkholes, wel of geen bodemdaling, wel of geen bevingen? Deskundigen lijken het niet eens. 

Sintubin stelt dat steeds meer wetenschappelijke studies uit de VS een verband laten zien tussen injecties en bevingen. ,,Eigenschappen kunnen zo worden veranderd dat ze aanleiding geven tot bevingen tot vijf op de schaal van Richter. Ik lees op de site van de NAM dat zich in Twente geen bevingen kunnen voordoen omdat ze er ook niet waren tijdens de gaswinning, maar als ik geoloog was bij de NAM zou ik daar mijn hand niet voor in het vuur durven steken. Je kunt met de kennis die nu meer en meer ontstaat, niet wetenschappelijk onderbouwen dat je je geen zorgen hoeft te maken. De mer is uit 2006. Je moet nieuwe wetenschappelijke bagage wel meenemen.’’

Geofysicus Rob Govers van de Universiteit Utrecht acht de kans op bevingen niet groot. Hij verwacht bij injectie ook geen bodemdaling, eerder dat bodemdaling door vroegere gaswinning teniet wordt gedaan. Dat het afvalwater ooit naar boven komt, is volgens hem zeer onwaarschijnlijk. 

Hoogleraar geo-energie Rien Herber van de Rijksuniversiteit Groningen zegt: ,,De kans dat er iets gebeurt, is enorm klein, zolang de injectiedruk niet hoger is dan de druk die het gas ooit had. Als er al iets gebeurt, moet je eerder denken aan een aannemer die dwars door een pijpleiding graaft.’’ Vergelijkingen met de VS gaan volgens hem mank omdat daar ook afvalwater wordt geïnjecteerd in aardlagen waar nooit olie of gas uit is gewonnen. Hij vindt de onrust in Twente ,,zeer overdreven’’, een hype.

Woordvoerder Ernst Moeksis van de NAM die de groeiende angst probeert weg te nemen met informatiebijeenkomsten in alle gemeenten met een injectieput – eind vorige week nog in Oldenzaal, reageert: ,,Het is het goed recht van critici zaken ter discussie te stellen, maar op basis van gegevens van het KNMI, wetenschappers, mer en onze eigen ervaring achten wij de kans op bevingen, het oplossen van zoutlagen en bodembeweging in Twente zeer onwaarschijnlijk. Als mensen anders beweren, zijn ze niet goed op de hoogte, vrees ik. Zelfs de Raad van State heeft bij de vergunningverlening naar de bedenkingen gekeken en de bezwaren die er waren ongegrond verklaard. Hoger kun je in dit land niet.’’ Ook volgens toezichthouder SodM is de kans op bevingen gering.

Hoorzitting
Op initiatief van GroenLinks houdt de Tweede Kamer op een nog onbekende datum een hoorzitting over de gevolgen van waterinjectie in de bodem. Twentse gemeenten met injectieputten zullen bij het ministerie van Economische Zaken aandringen op een onderzoek. Provinciale Staten van Overijssel hebben al om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Enkele fracties overwegen bij een afwijzing zelf onderzoek te (laten) doen. Gedeputeerde Ineke Bakker (VVD, Milieu) vindt dat minister Kamp van Economische Zaken aan zet is. Het ministerie laat weten dat Kamp met de provincie in gesprek gaat, of er nog vragen zijn die niet in eerdere onderzoek en en lopende evaluaties aan de orde zijn geweest.

In totaal wordt op viertien locaties in Nederland vervuild water in de bodem geïnjecteerd, onder meer in Drenthe, Friesland en Zuid-Holland. Niet alleen door de NAM, maar ook door Vermilion en TAQA. Hoe het op al deze locaties met de risico’s op aardbevingen en lekkages zit, is moeilijk te zeggen. ,,Dat ligt aan de geologische omstandigheden’’, aldus deskundige Ko van Huissteden.

Downloads
Download hier artikel NRC Handelsblad
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'