toonentekst
04 juni 2018

Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'

In een ,,gewoon overalletje’’ werken met verf die ,,stonk als de hel’’. Uit onderzoek blijkt nu dat oud-medewerkers van voormalige NAVO-depots niet goed genoeg zijn beschermd tegen verf met het kankerverwekkende chroom-6. Defensie komt met een regeling.

 
ENSCHEDE. Henk Coort (60 jaar) heeft een ,,buismaag’’. Een stuk van zijn maag is nu zijn slokdarm. ’s Nachts slaapt hij rechtop in bed om te voorkomen dat maagzuur in zijn keel komt. Er zit namelijk geen klep meer die sappen uit zijn maag tegenhoudt. 
 
Bij Coort, oud-Defensiemedewerker uit Schinveld, is in 2010, een jaar na zijn eervolle ontslag, slokdarm- en maagkanker geconstateerd. Voor hem staat vast dat hij die ziekte heeft gekregen door zijn werk als tankmonteur in het voormalige NAVO-depot in Brunssum, waar hij is blootgesteld aan het zeer kankerverwekkende chroom-6. Hij werkte daar van 1984 tot 2004 en daarna nog tot 2006 in het depot in Eygelshoven.
 
Coort, klokkenluider en voorzitter van de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS, voelt zich als ,,Klein Duimpje uit Schinveld die het ministerie van Defensie op de knieën kreeg’’. In een rapport dat vandaag verschijnt, maar vrijdag (deels) al uitlekte, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het depotpersoneel onvoldoende is beschermd tegen chroom-6, terwijl binnen Defensie bekend was dat je daar ziek van kunt worden. ,,Eindelijk erkenning’’, reageert hij.
 
In de depots voor onderhoud en opslag van NAVO-materieel werd gesleuteld aan voertuigen voorzien van (grond-)verf met daarin het kankerverwekkende chroom-6. Chroom-6 beschermt tegen roest. In de grensstreek waren tussen 1984 en 2006 vijf van deze depots, in Brunssum, Eygelshoven, Coevorden, Ter Apel en Vriezenveen. De Amerikanen wilden in die tijd - de Koude Oorlog – militair materieel klaar hebben staan voor het geval de Russen zouden binnenvallen.
 
Over de werkomstandigheden destijds zegt Coort: ,,Soms stonken we zo dat we de kantine niet in mochten. Dan aten we, in opdracht van leidinggevenden, onze boterham in de werkplaats waar al dat stof hing.’’
 
Verf met chroom-6 is volgens deskundigen ,,erger dan asbest’’, in de zin dat het meerdere soorten kanker kan voorzaken. Ook kan chroom-6 blijvend DNA veranderen, met effecten op onder meer de voortplanting. Ziektes openbaren zich soms pas 15 tot 25 jaar na blootstelling.
 
In 2013 stapte Coort naar advocaat Rob Bedaux in Heerlen met documenten waaruit bleek dat in 2002 in de werkplaats in Brunssum een veel te hoge concentratie chroom-6 was gemeten. Of Bedaux iets voor hem kon doen? Toen zich meer zieke oud-collega’s meldden en nog meer documenten opdoken, zag Bedaux mogelijkheden: ,,Het ging om onvoorstelbare hoeveelheden chroom-6. Mijn haren rezen te berge. Hoe is dit mogelijk?’’
 
In 2014 kwam de zaak in de publiciteit - tientallen oud-medewerkers bleken ziek. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) vroeg het RIVM onderzoek te doen. Uit het RIVM-rapport blijkt nu dat bij Defensie vanaf 1973 al bekend was dat verf met chroom-6 risico’s met zich meebracht, en toch werd het personeel niet goed beschermd. ,,Defensie had (…) werknemers op de hoogte moeten brengen van deze risico’s. (…) Dat is niet gebeurd’’, staat er.
 
Vooral monteurs, lassers, meewerkende voormannen, spuiters en stralers zijn blootgesteld aan chroom-6, bijvoorbeeld bij het schuren en stralen. Het ontbrak, zeker in de eerste jaren van de depots, onder meer aan voldoende ventilatie, afgeschermde werkruimtes en persoonlijke beschermingsmiddelen, en op effectief toezicht op het gebruik van die bescherming, meldt het RIVM. Bedaux noemt de conclusies in het rapport ,,terecht en onontkoombaar’’.
 
Over redenen voor het uitblijven van maatregelen, schrijft het RIVM: ,,Toen de dreiging van de Koude Oorlog afnam, na 1989, hing sluiting van de locaties in de lucht. Het management vreesde dat een aanvraag voor kostbare verbetering sluiting zou kunnen versnellen. Ook bij medewerkers leek de angst voor verlies van werk de acceptatie van minder goede werkomstandigheden te vergemakkelijken.’’ De locaties werden geopend in een tijd van hoge werkloosheid. Ze werden gezien als ,,een buitenkans’’ om aan het werk te komen.
 
Ex-medewerkers vertelden eerder in NRC over het werken in een ,,gewoon overalletje’’ met ,,verf die stonk als de hel’’, over gelaatsbescherming en afzuiginstallaties die niet voldeden. Een voormalige verfspuiter zei (toen met klachten over bloed dat niet goed stolt, ontstekingen en astma): ,,Als je in een straalcabine werkte, zag je na een tijdje niks meer vanwege alle stof. Het masker met overdruk werkte niet goed. Als je het afdeed, zag je eruit als een mijnwerker, onder het stof.’’ De luchtinlaat van de spuitcabine zat vlak bij de luchtuitlaat: ,,Wat-ie afvoerde, zoog-ie zo weer naar binnen.’’
 
Het bijschilderen van voertuigen gebeurde buiten cabines, met een simpel mondkapje voor, in gewone werkkleding, zonder afzuiginstallatie, meldde ex-medewerker Gerard Leushuis (73 jaar) van het NAVO-depot in Vriezenveen. Zes jaar geleden kreeg hij blaaskanker, inmiddels zijn er uitzaaiingen gevonden. ,,Ik krijg chemo. Elke keer dat ik een scan moet laten maken, is weer spannend.’’
 
Chroom-6 kan onder meer longkanker, neus- en bijholtekanker, maagkanker, astma, bepaalde soorten eczeem, chronische longziekten en neuszweren veroorzaken. Bij oud-medewerkers van de NAVO-depots doen zich ook auto-immuunziekten en bloedziektes voor. Verder is er oud-personeel dat last heeft van afbrokkelende nagels en uitvallende tanden. Bedaux: ,,Ik ken tien mensen bij wie de tanden eerst geel verkleurden, toen groen en daarna uitvielen. Tandartsen weten niet wat het is.’’
 
De onderzoekers hebben geen relatie kunnen vinden tussen uitvallende tanden en blootstelling aan chroom-6. Het RIVM sluit in zijn rapport ook andere aandoeningen uit, omdat daarvoor wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Coort noemt dat ,,onaanvaardbaar. Van chroom-6 kun je volgens de onderzoekers wel maag-, long- en neuskanker krijgen, maar geen keel- en slokdarmkanker. Dat begrijp ik niet.’’
 
Bedaux staat inmiddels 120 zieke oud-medewerkers bij, of hun nabestaanden. Bij letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo hebben zich 300 oud-medewerkers gemeld. Hij noemt het RIVM-rapport ,,schokkend.’’ Bedaux schat dat van de 2500 mensen die op de vijf NAVO-depots hebben gewerkt meer dan de helft ziek is geworden. Zeker honderd oud-medewerkers zijn volgens hem vroegtijdig gestorven aan kanker.
 
Ook op andere locaties van Defensie, zoals de vliegbasis Twenthe en de marinebasis in Den Helder, is met de chroomhoudende verf gewerkt. In elk geval tot 2014 is op verschillende locaties de verf nog gebruikt, bij gebrek aan alternatieven.
 
Bedaux voert namens de oud-medewerkers een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden. De rechtszaak is onlangs door de civiele rechter verwezen naar de bestuursrechter. Het RIVM-rapport maakt het volgens hem ,,eenvoudiger’’ om de Staat der Nederlanden aansprakelijk te stellen.
 
In afwachting van het RIVM-rapport heeft Defensie via een coulanceregeling al 2,5 miljoen euro uitgekeerd aan bijna 360 zieke oud-medewerkers. 420 verzoeken zijn afgewezen. Deze maandag maakt dat het ministerie van Defensie een ,,collectieve regeling’’ bekend, die is afgesproken met de vakbonden. ,,Als blijkt dat er mensen buiten de boot vallen, zal daar over worden geprocedeerd’’, zegt Drost.
 
Wat Coort betreft heeft zijn ziekte zijn hele leven op zijn kop gezet – dat valt met geen enkel geldbedrag te compenseren. ,,Gezellig eten in een restaurant is er voor mij niet meer bij. Een stukje vlees, twee frietje en wat sla en dan heb ik genoeg gehad. Ik leef met de voortdurende angst dat de kanker terugkomt, maar ik ben blij dat ik er nog ben.’’
 
 
In de tijd  
Bij het onderhoud van legervoertuigen gebruikte het ministerie van Defensie vooral in NAVO-verband sinds de jaren 80 verf met de kankerverwekkende stof chroom-6. Ook op luchtmachtbases en bij de marine is met de verf gewerkt.
 
1989, het personeel van het NAVO-depot in Vriezenveen klaagt over de werkomstandigheden. De Bedrijfsgezondheidsdienst constateert dat „adequate afzuiging” ontbreekt.
 
1995, bij een bezoek van de Arbeidsinspectie aan Vriezenveen lijkt weinig verbeterd: personeel schildert, tegen de voorschriften in, zonder adembescherming, terwijl de chef van de werkplaats daar door de inspectie al meerdere keren op is geattendeerd.
 
1998, het onderhoudswerk op de vliegbasis Twenthe wordt stilgelegd, een dag later ook op alle vliegbases in Nederland. In een hangar blijkt tien keer meer zwaar kankerverwekkende chromaathoudende stof aanwezig te zijn dan toegestaan. Medewerkers blijken niet goed beschermd.
 
1999, 2002, op NAVO-depots in Vriezenveen en Brunssum worden grote concentraties chroom-6 aangetroffen.
 
2002, in een straalhal bij de marine in Den Helder wordt een onacceptabele hoeveelheid „inhaleerbare stof” gevonden. De medezeggenschapscommissie van het Hoger Onderhoudsbedrijf van de Koninklijke Landmacht klaagt: „Het kan toch niet zo zijn dat een jaar na toezeggingen aan het personeel weer uitstel moet worden gevraagd omdat het budget kennelijk niet voorhanden is. Het personeel wordt (…) zo veel te lang aan het lijntje gehouden. We hebben hier te maken met een onderkend gezondheidsrisico.”
 
2013, een zieke oud-Defensiemedewerker van het NAVO-depot in Brunssum, Henk Coort, schakelt advocaat Rob Bedaux in.
 
2014, de zaak komt in de publiciteit. Steeds meer zieke oud-personeelsleden melden zich. Minister Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) reageert: „Vooralsnog heb ik geen aanwijzingen dat (voormalige) medewerkers zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen.”
 
Augustus 2014, Bedaux kondigt een civiele rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden.

September 2014, hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht concludeert in de media dat Defensie op de hoogte was van de gezondheidsrisico’s in de NAVO-depots en ernstig tekort is geschoten in de bescherming van personeel.
 
Oktober 2014, voorlichtingsbijeenkomsten voor oud-personeel van de NAVO-depots.
 
November 2014, het ministerie van Defensie geeft meer dan 500 documenten vrij na een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) van deze krant en andere media. De WOB-stukken bevestigen dat het ministerie (vanaf 1989) wist van de risico’s van de verf zeker tot 2002 blootstelling accepteerde.
 

Februari 2015, Defensie komt met een coulanceregeling voor ziek (oud-)personeel dat met chroom-6 heeft gewerkt. Zieke medewerkers kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen tot 15.000 euro.
 
In 2015, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begint in opdracht van de minister van Defensie met een onderzoek naar de blootststelling aan chroom-6 op de voormalige NAVO-depots in Eygelshoven, Brunssum, Coevorden, Vriezenveen en Ter Apel in de periode 1984 en 2006, en wat het betekent voor de gezondheid van ex-medewerkers.
 
Februari 2018, rechtbank Maastricht verklaart rechtszaak Bedaux niet-ontvankelijk. De zaak hoort thuis bij de bestuursrechter, is het oordeel.
 
Mei 2018, Bedaux gaat in hoger beroep tegen dat vonnis.
 
Juni 2018, RIVM presenteert rapport. Defensie komt met een collectieve regeling.
 
 
 
 
 
 

Downloads
Download hier artikel NRC Handelsblad
08 sept.
Ex-Booking.com-ondernemer werkt aan ontwikkelcampus batterijopslag
05 sept.
Niemand had ooit iets gemerkt van wietplantages
07 aug.
Oud-personeel NAVO-depots kampt met afbrokkelende tanden
07 aug.
Afbrokkelende tanden, hoe kan dat nou?
03 aug.
Ouders komen spreekkamer niet in
02 aug.
Profrondemagazine Almelo
30 juli
Joodse gemeente moet weg uit Deventer synagoge
21 juli
VDL wil Siemens Hengelo overnemen
12 juli
Onbegrip over keuze voor vergoeding SMA-medicijn tot 9,5 jaar
10 juli
Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen
15 juni
Onlinemagazine Dichtbij
05 juni
Ex-defensiepersoneel voelt zich 'afgescheept met flutbedrag'
04 juni
Zieke ex-werknemer defensie: 'Die verf stonk als de hel'
02 juni
RIVM: Personeel defensie niet goed beschermd tegen chroom-6
01 juni
Duizendknoop nog lang niet uitgeroeid
08 mei
Veluwe pakt verloederde vakantieparken aan
19 april
Foodhal is einde synagoge Deventer
23 maart
Denk is 'ultieme integratie'
22 maart
Je zal er maar bovenop wonen
22 maart
Eén zetel voor Denk Enschede
20 maart
Onlinemagazine Dichtbij
08 feb.
Hoe poppodium Atak failliet kon gaan
02 feb.
Eigen mening, dan ook eigen partij
19 jan.
Was doorstart modeketen Tuunte vooropgezet?
18 jan.
Airport Twente laatste rustplaats voor vliegtuigen
03 jan.
Proef met ‘lossere’ bijstand begonnen
01 jan.
2018
19 dec.
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
09 dec.
Magazine INN'twente
06 dec.
Jaren celstraf geëist voor fraude ex-directeuren Rendo
16 nov.
'Wethouder moet beseffen dat hij beïnvloedbaar is'
14 nov.
'Circus' Pegida bedankt burgemeester
08 nov.
Asbest opruimen is 'knetterhard' werken
02 nov.
Raad Ede zet vraagtekens bij ambitieus plan kunsthal
31 okt.
Wethouder Arnhem overleeft motie van wantrouwen
19 okt.
Tieners die foto Onur deelden, komen niet voor rechter
17 okt.
Wederopstanding Polaroid
13 sept.
B. wist op het nippertje te ontkomen
12 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
01 sept.
Wat staat Marcouch te doen in Arnhem?
01 aug.
Waarschuwing voor criminele infiltratie gemeenteraden
27 juli
Lekkages bij zoutfabriek AkzoNobel, alweer
20 juli
Magazine Profronde Almelo
04 juli
Vliegveld Teuge in voortbestaan bedreigd
29 juni
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
21 juni
Magazine INN'twente
15 mei
Eerst dronken dan toch weer burgemeester
22 april
Politie brak inval Vak-P voortijdig af
11 april
Vak-P: wel baas in eigen huis
06 april
Na tascontrole mag je stemmen
31 maart
Tweede leven voor luchtmachtbasis
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
15 maart
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
07 feb.
OM pakt exploitanten van 'illegale gokzuilen’ aan
07 feb.
Een zesje voor Pauline Krikke als burgemeester Arnhem
31 jan.
Tobben met Koopgarant
01 jan.
2017
23 dec.
Magazine Dichtbij
20 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
14 dec.
Magazine INN'twente
13 dec.
Treinongeval Dalfsen door inschattingsfout hoveniers
01 dec.
Vonnis Herman du B. 'gele kaart' voor de staat
28 nov.
Barmhartige vliegeniers van Teuge
10 sept.
Du B. opnieuw voor de rechter, nu voor drugszaak
03 sept.
Oorlogsveteranen in actie voor 'iconisch' hotel
02 sept.
Justitie onderzoekt lekkages AkzoNobel
02 sept.
Dode bomen door lekkages AkzoNobel
10 aug.
Een nieuwe baan? Meestal niet
10 aug.
Oudere ex-V & D’ers moeizaam aan de slag
08 juli
'De zusters zijn kwaad'
07 juli
Dichtbij, magazine De Twentse Zorgcentra
27 juni
Meer geld nodig voor kanjermonumenten
14 juni
Laatste strohalm voor vluchtelingen met psychische problemen
13 juni
Onlinemagazine WGV Zorg en Welzijn
24 mei
Thuishulpen Vérian gaan het zelf doen
04 mei
Celstraf en tbs voor doden nicht Mariska
28 april
Burgemeester blikt terug op Heumensoord
28 april
Laatste vluchtelingen verlaten Heumensoord
29 maart
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
23 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 maart
Een muur vol vacatures voor ex-V & D'ers
16 maart
'Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat'
15 maart
Het komt nooit meer goed na monstertruckongeluk
26 feb.
Mag trage hoogwerker het spoor over?
24 feb.
Thuishulpen Bronckhorst 'gered'
18 feb.
Ineens een zwart gat in de binnenstad
10 feb.
Nooit meer een Heumensoord
21 jan.
Virus is zo verspreid in asielopvang
11 jan.
Verhuizing ziekenhuis 'militaire operatie'
01 jan.
2016
17 dec.
Opvang van niks in 'beautiful country'
17 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
16 dec.
Actievoeren als tweede natuur
15 dec.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
29 nov.
'Medewerkers en cliënten TSN zijn de klos'
25 nov.
Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning in Hengelo
24 nov.
Hier stopt de trein straks niet meer
30 okt.
Protest tegen azc Enschede ‘duur feestje van de democratie’
28 okt.
Rechtbank: gemeente zat fout met vergunning voor stunt monstertruck
15 okt.
Statenleden: stop injectie afvalwater in Twentse bodem
14 okt.
Officier: 'Er was nul komma nada ruimte voor monstertruck'
14 okt.
Opvang Heumensoord is 'no good'
09 okt.
Ex-burgemeester Ommen heeft spijt van diefstal
05 okt.
Niemand zag hoe diep Jim zat
03 okt.
Slapen met een zwarte lap als deur
30 sept.
Onlinemagazine De Twentse Zorgcentra
22 sept.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
17 sept.
Haaksbergen zat fout, maar wie gaat betalen?
11 sept.
Kroepoek en rozijnen in gastvrij Apeldoorn
05 sept.
Uit liefde in actie voor vluchtelingen
29 aug.
Twente verzet zich tegen mogelijke sluiting rechtbank Almelo
27 aug.
Dankzij tunnel sneller over 'karrespoor' naar Zwolle
21 aug.
Werkstraf voor moeder die keel lerares dichtkneep
13 aug.
Wie wordt nieuwe partijvoorzitter D66? Demmers of Beerten?
06 juli
Koopzondag splijtzwam in christelijke gemeenten
29 juni
Zaak ex-neuroloog naar Hoge Raad
25 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 juni
Opluchting bij ex-neuroloog na vrijspraak
18 juni
Ex-neuroloog hoeft cel niet in
06 juni
'Ik had eerder meer door het stof moeten gaan'
29 mei
Oliewinning Drenthe ligt al weken stil
28 mei
Burgmeester Haaksbergen weg na monstertruckongeluk
21 mei
Opnieuw zes jaar cel geëist tegen ex-neuroloog
02 mei
Brein ex-neuroloog is 'gatenkaas'
24 april
Giethoorn, het dorp dat elke Chinees gezien moet hebben
23 april
Oliewinning gestopt na lekkage pijp
30 maart
Wethouders Zutphen willen volledig salaris
24 maart
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
19 maart
Alsof conducteur boksbal is
07 maart
Nog minstens een maand bezig met de griep
02 feb.
Vier miljoen liter ongenoegen verdwijnen dagelijks in Twentse bodem
15 jan.
Gingen Arnhemmers op jihad of vakantie?
01 jan.
2015
31 dec.
Haaksbergen herstelt van truckdrama
19 dec.
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
18 dec.
Opzet of toch niet? Hoger beroep ex-neuroloog Jansen begint
10 dec.
Opnieuw klap voor regionale journalistiek
03 nov.
'Ze hebben ons maar laten aanmodderen'
27 okt.
Johan V. leefde als God in Frankrijk
04 okt.
Woon!
19 sept.
Ook nu nog werkt Defensie met chroom-6
12 sept.
Toch niet pensioen opeten in Enschede
10 sept.
Eerst pensioen opeten, dan pas bijstand
09 sept.
'Niet mobiel bereikbaar zijn, is niet van deze tijd'
03 sept.
'Medewerkers Defensie willens en wetens blootgesteld aan chroom-6'
03 sept.
Ook oud-medwerkers andere Defensieonderdelen ziek
21 aug.
Ouders zien Steve Jobs School niet zitten
13 aug.
Verontruste yezidi's krijgen geen gehoor meer in Noord-Irak
07 aug.
Oud-medewerkers mogelijk ziek door werk in NAVO-depots
30 juni
'Hier wás nooit mond-en-klauwzeer'
24 juni
Minder winkels, wen er maar aan
15 juni
Bestuurdersmagazine WGV Zorg en Welzijn
22 mei
Eén stomme opmerking kost wethouder baan
18 april
Oud-inspecteurs voelen zich onterecht gedaagd
17 april
'Ik red me wel'